מתחילת  ההיסטוריה האנושית הייתה המשפחה גורם מרכזי בחברה. במהלך השנים עברה המשפחה שינויים מבניים ותפקודיים בהשפעת הסביבה התרבותית, החברתית והגיאוגרפית. בחברה המודרנית אפשרן להבחין במשפחות המשמרות את מסורות העבר ובכאלה שמבנה המשפחה המסורתית אינו נותן מענה לצורכיהן. לצד מסגרות כמו משפחה גרעינית והמשפחה המורחבת נוספו מסגרות של  המשפחה החד-הורית והמשפחה החד מיניות.

בניגוד למשפחה המסורתית, שבה נקבעים תפקיד המשפחה ואופייה על ידי החברה, תפקיד ואופי שהשתנו אך מעט במהלך הדורות, המשפחה המודרנית היא זו המגדירה את אופייה, את גבולות האחריות שלה, את סמכויותיה ואת חלוקת הסמכויות בתוכה.  

חשיבותו של התא המשפחתי היא בתרומתו להתפתחות הכולית של הילד. המשפחה היא סביבה פיזית, ערכית, חברתית וחינוכית שבה מסופקים צרכיו הבסיסיים, הפיזיים והרגשיים, של הילד ובה נבנית מערכת החוקים והערכים שלו. אלה יהיו  הבסיס להשתלבותו בחברה האנושית. כמו כן הילד רוכש במשפחה כישורים אישיותיים המתבססים על יחסי הגומלין שבינו לבין הסובבים אותו. את צורת היחסים המתפתחת במשפחה הילד מעתיק מאוחר יותר ליחסיו עם קבוצת החברים ועם המבוגרים ובעתיד למשפחתו. 

בכל תרבות ובכל דת ההורים מחויבים לילדיהם, וצריכים ללמד אותם ולהדריכם, כפי שנאמר: "לעולם ישתדל אדם ללמד את בנו תורה ולהדריכו על הדרך הישרה, ואף על פי שטורח גידול בנים קשה עד מאוד,  אפילו כך אל יתרשל בו, ואם עשה כן, אשריו וטוב לו, ושכרו הרבה מאוד ("אוצר המדרשים", פרק י"א).

למידע נוסף הקליקו כאן

מהו יום המשפחה

יום המשפחה, לשעבר יום האם, נועד לציין את המשפחתיות והאימהוּת ומקומן בחברה והוא נוהג בישראל ובעוד מדינות בעולם. בישראל מצוין יום האם בל' בשבט, יום מותה של הנרייטה סאלד, 'אם הילדים', מייסדת ההסתדרות הציונית הדסה, ארגון הנשים הציוניות. בעולם מצוין יום המשפחה ביום הראשון השני בחודש מאי.

למידע נוסף הקליקו כאן

להלן נתונים על מצב המשפחות בישראל בשנת 2012:

 • בישראל יש כ-1.87 מיליון משפחות.
 • במשפחה ישראלית 4-3 ילדים בממוצע.
 • כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים ומילדים.
 • כ-114 אלף מהמשפחות הן משפחות חד הוריות עם ילדים.
 • כ-16% מכלל האימהות החד הוריות הן רווקות.
 • כ-96% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים.
 • כאלף זוגות חיים יחד אך אינם נשואים.
 • יש גם משפחות שבהן ההורים הם מאותו מין, אישה ואישה או גבר וגבר. אין נתונים כרגע על מספרם.

מטלות דיון וכתיבה

 • יום האם והמשפחה הוא יום מיוחד, ספרו מה ידוע לכם על היום.

 • למי מוקדש היום ומדוע?

 • מדוע לדעתכם חשוב לחגוג את היום הזה?

 • כיצד אתם נוהגים לחגוג את היום המיוחד הזה?

 • כיצד בביתך, בבית ספרך, נוהגים לחגוג את היום הזה?

 • תארו וספר את הרגשתכם ביום זה.
  כיתבו ברכה אישית למשפחתכם ליום מיוחד זה.

 

יום המשפחה תשע"ט ב"דוד ילין"

ביום שישי, 8.2.19, נציין את יום המשפחה בבית הספר.
בשעתיים הראשונות נכין ביחד ארוחת בוקר כיתתית.
בשיעור השלישי, שמתחיל בשעה 10:10, אחד ההורים ירצה בפני התלמידים על תחביב או תחום עיסוקו. 

כניסה למערכת