מרחב האינטרנט בכלל והרשתות החברתיות בפרט מהווים עבור כולנו, בוגרים כצעירים ,זירת תקשורת בתחומי חיים שונים: מקצועי-תעסוקתי, לימודי, חברתי ובשעות הפנאי. במרחב זה, בדומה למרחב פנים אל פנים, ההתנהלות כוללת היבטים של נורמות התנהגות, ערכים ואתיקה.

המידע יתמקד בעידוד התלמידים לפעול השיקול דעת, איפוק, אמפתיה, הבנה של מותר/אסור, מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר. זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.

 

 

כניסה למערכת