spelling bee

ביום שני, 11.2.19, השתתפו נציגים מתלמידי כיתות ו' בתחרות spelling bee  לשם השתתפות בתחרות, התלמידים למדו והעשירו את אוצר המילים שלהם באנגלית. הזוכים ייצגו את בית הספר בתחרות המחוזית.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות